Önemli Duyuru

14,05,2012  Tarihi itibari ile BF elektronik San.Tic. Ünvanımız ve Bu ünvana bağlı hesaplarımız Tarafımızca Kapanarak 

Yeni Kuruluşumuz Yapılmıştır.

Bilgilerinize Önemle Sunulur.

x
x